Стандартна балансираща група

През 2019 година "Компания за енергетика и развитие" допълни лицензията си с права и задължениея като "координатор на стандартна балансираща група".