Нашият екип е изграден от професионалисти с отлична квалификация и допълващи се специализации. Опитът на всеки един от нас превръща компанията ни в сериозен и отговорен бизнес партньор. Имаме европейски поглед върху развитието на енергийния сектор, което ни позволява да се справяме успешно с основната ни дейност и вярваме, че ще бъдем ефективен координатор на баланисиращи групи и търговец на електрическа енергия.


Постигнатите цели ни мотивират да бъдем още по-успешни!

2121  man 15

Меглена Русенова
Управител

 man 15

Никола Николов
Председател на контролен съвет

 man 15

Иван Загорчев
Директор отдел "Балансиране"

 man 15

Велизар Славков
Инженер разпределение на електроенергия

 man 15

Мария Шидерска
Специалист отдел "Балансиране"

 man 15

Симона Младенова
Инженер разпределение на електроенергия

 man 15

Йордан Йотов
Инженер разпределение на електроенергия

 man 15

Ясен Георгиев
Инженер разпределение на електроенергия

 man 15

Милена Стайкова
Търговски и административен директор