Комбинирана балансираща група

 

През 2013 година "Компания за енергетика и развитие" създаде своя тестова група за разпределение на небаланси. През тестовия период се включиха над 30 учстника разположени на цялата територия на страната. Основната цел на тестовия период бе да се сформира по–ясна представа за ежедневните действия, свързани с администрирането на информацията от участниците, както и да се оцени размера на намаляването на разходите на небаланс. На база реални данни от участниците екипът ни изготвяше резултати за агрегирането в рамките на балансиращата група.

На 01.4.2015 г. след допълнение и изменение на лицезията ни като производител с права и задължения като координатор на комбинирана балансираща група от КЕВР , компанията ни официално стартира работа на балансиращия пазар.  Към момента групата ни се състои от 189 участника с  инатлирана мощност от 0.79 MWp до 157 MWp. Членове на грпата са централи от различни региони на страната, което спомага по–успешно да се компенсират ежечасовите отклонения на източниците за прогнозиране. Резултатите на групата на "Компания за енергетика и развитие" регистрират коефицент на агрегиране от над 50%.